Visa of werkvergunning voor Australië

Werkvisum / Skilled Worker / Ondernemen & Investeren / Familie / Toeristenvisum

Please select one of contact form 7 for display.
VisaVersa | Visa, Travel & Residence | service australia
 country

De aanvraag van een werkvisum, investeringsvisum of permanente verblijfsvergunning voor Australië is vaak een langdurige en gecompliceerde procedure. Onze ruime ervaring met Australisch immigratierecht leidt u door dit proces. Wij begeleiden de gehele aanvraagprocedure en vertegenwoordigen de aanvrager bij Australische immigratiedienst (Department of Home Affairs). Neem contact met ons op om voorwaarden en aanvraagprocedure in meer detail door te nemen.

Wij zorgen voor:

 • Advies over de keuze van het juiste visum
 • Het samenstellen van uw visumaanvraag
 • Begeleiding gedurende de gehele aanvraagprocedure
 • Duidelijke kosten

Aanvraagprocedure visum

VisaVersa levert maatwerk. Zelden zullen twee visumaanvragen exact hetzelfde verlopen.
Een exacte omschrijving van alle stappen in het proces en de doorlooptijd zal in veel gevallen dus lastig zijn. Er kunnen echter wel een aantal stappen worden benoemd die in vrijwel iedere aanvraag terug zullen komen:

1

Oriëntatie en keuze visumtraject

Eerst zal er telefonisch een oriënterend gesprek plaatsvinden waar de specifieke situatie van de aanvrager in meer detail worden doorgenomen. Vervolgens worden globaal de mogelijke visumopties besproken.

2

Informatie verzamelen en aanvraag opstellen

Voor ieder type visumaanvraag heeft VisaVersa een checklist beschikbaar waarop staat aangegeven welke informatie we nodig hebben. Vaak zal er een aantal iteraties plaatvinden waarbij we extra informatie vragen.

3

Indienen visumaanvraag

De instantie waar de aanvraag moet worden ingediend zal verschillen per land en per visumtype. Het is mogelijk dat de immigratiedienst of het consulaat naar aanleiding van de ingediende informatie aanvullende vragen stelt.

4

Ophalen of ontvangen visum

Bij elektronisch ingediende visumaanvragen voor Australië en Nieuw-Zeeland zal er veelal ook een elektronisch visum worden toegestuurd waarmee men kan afreizen. VisaVersa assisteert bij de voorbereiding hiervan.

Professionale afhandeling van uw Visa-aanvraag

Wij begeleiden de gehele aanvraagprocedure en vertegenwoordigen de aanvrager bij Australische immigratiedienst (Department of Home Affairs). Neem contact met ons op om voorwaarden en aanvraagprocedure in meer detail door te nemen

Bedrijven kiezen voor VisaVersa

In de afgelopen 25 jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het aanvragen van visa en werkvergunningen. Onze kennis en ervaring zorgt ervoor dat meer dan 99% van door ons ingediende visumaanvragen wordt goedgekeurd.

Advies over de keuze van het visum

We streven ernaar om onze klanten een zo volledige mogelijk overzicht te geven van de verschillende visumopties binnen de geldende immigratiewetgeving. Vervolgens starten we een aanvraag die het beste aansluit bij de wensen van zowel bedrijf als werknemer (op korte en lange termijn).

Samenstellen van de visumaanvraag

In de wet- en regelgeving staat vaak niet in detail aangegeven welke aanvullende documentatie nodig is bij de aanvraag van een visum. Onze jarenlange kennis en ervaring zorgt ervoor dat we goed kunnen aangeven welke documentatie vereist is van de cliënt, zodat een aanvraag zo compleet mogelijk wordt ingediend bij de betreffende overheidsinstantie.

Begeleiding gedurende de gehele aanvraagprocedure

Afhankelijk van het type visum kan een aanvraagprocedure enige weken tot vele maanden (en soms jaren) in beslag nemen. We begeleiden onze klanten bij het verzamelen van de benodigde informatie en het plannen van de te ondernemen stappen, zodat de aanvrager binnen zo kort mogelijke termijn naar het land van bestemming kan vertrekken.

Duidelijke kosten

We maken duidelijke afspraken over de kosten van onze dienstverlening. Deze kosten zijn altijd vastgelegd in een schriftelijke opdrachtbevestiging. Wij werken bij vrijwel alle aanvragen op basis van een ‘flat fee’. Een cliënt is van tevoren op de hoogte van de kosten voor de gehele visumaanvraag.

Geldigheidsdata visum inzichtelijk

Voor al onze cliënten houden we de geldigheidsdata van het visum bij en geven we tijdig aan wanneer de procedure om het visum te verlengen opgestart moet worden.

Maatwerk Expat Policy

Voor bedrijven die regelmatig medewerkers uitzenden kunnen we assisteren bij het opstellen van een expat policy waarin wordt vastgelegd voor welke werkzaamheden een visum aangevraagd moet worden en welke medewerkers hiervoor in aanmerking kunnen komen.

Neem contact met ons op

Bent u op zoek naar een visa voor uzelf of uw werknemers? Neem contact met ons op via 078-7518450 of via het online formulier

  078-7518450

  Maandag t/m vrijdag
  9:00 uur - 17:30 uur

  Contact

  Linked-In

  Het laatste nieuws
  & webinars

  Volg ons