Over VisaVersa

VisaVersa assisteert al 25 jaar bedrijven en particulieren met het aanvragen van visa en werkvergunningen. Wij zijn gespecialiseerd in internationale mobiliteit van en naar de Verenigde Staten,  Nederland, Australië en het Verenigd Koninkrijk. Een belangrijk deel van onze dienstverlening richt zich op het aanvragen van een tijdelijk visum voor medewerkers die voor bepaalde tijd in het buitenland gaan wonen en werken. Daarnaast assisteren we bij de aanvraag van een permanente verblijfsvergunning voor mensen die daadwerkelijk gaan emigreren.

Ons team van experts begrijpt de vraagstukken die belangrijk zijn bij een tijdelijk of permanent verblijf in het buitenland. De visumaanvraag is een essentieel onderdeel van dit proces, en wij zorgen ervoor dat deze procedure zo probleemloos mogelijk verloopt. Duidelijke communicatie over de procedure, persoonlijke begeleiding, en goede service zijn belangrijke elementen in onze dienstverlening.

Specialisatie, kennis en ervaring

VisaVersa gelooft in doen waar je goed in bent: wij zijn gespecialiseerd in immigratierecht voor Amerika, Nederland, Australië en het Verenigd Koninkrijk. Voor elk van deze landen heeft ons kantoor specialisten in dienst die vele jaren ervaring hebben met de immigratieprocedures voor het betreffende land. Daarnaast assisteren wij ook bij aanvragen voor mensen die vanuit het buitenland naar Nederland komen, zoals kennismigranten. Al onze medewerkers spreken Engels en Nederlands.

Het is altijd mogelijk om ook zelf een visumaanvraag in te dienen. Het aanvragen van een werkvisum, investeringsvisum of visum voor permanent verblijf is echter vaak een complexe en langdurige procedure, waarbij onze kennis en ervaring van grote toegevoegde waarde kan zijn voor de slagingskans van uw visumaanvraag. Zie ook onze disclaimer voor meer informatie.

Ons netwerk

Naast de experts bij ons op kantoor in Dordrecht hebben wij een immigratieadvocaat in de VS die namens ons (indien noodzakelijk) contact houdt met de Amerikaanse instanties. Zo zijn onze cliënten op twee continenten altijd verzekerd van de beste expertise. Ook in de UK hebben wij een lokaal kantoor dat onze klanten van advies voorziet. Voor aan immigratie gerelateerde vraagstukken zoals het opzetten van een onderneming of belastingadvies werken wij samen met een netwerk van gespecialiseerde partners die onze cliënten daarbij kunnen assisteren.

Algemene Voorwaarden

VisaVersa is ingeschreven in het handelsregister te Rotterdam onder nummer 24300102. Op de dienstverlening van VisaVersa zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Bedrijven kiezen voor VisaVersa

In de afgelopen 25 jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het aanvragen van visa en werkvergunningen. Onze kennis en ervaring zorgt ervoor dat meer dan 99% van door ons ingediende visumaanvragen wordt goedgekeurd.

Advies over de keuze van het visum

We streven ernaar om onze klanten een zo volledige mogelijk overzicht te geven van de verschillende visumopties binnen de geldende immigratiewetgeving. Vervolgens starten we een aanvraag die het beste aansluit bij de wensen van zowel bedrijf als werknemer (op korte en lange termijn).

Samenstellen van de visumaanvraag

In de wet- en regelgeving staat vaak niet in detail aangegeven welke aanvullende documentatie nodig is bij de aanvraag van een visum. Onze jarenlange kennis en ervaring zorgt ervoor dat we goed kunnen aangeven welke documentatie vereist is van de cliënt, zodat een aanvraag zo compleet mogelijk wordt ingediend bij de betreffende overheidsinstantie.

Begeleiding gedurende de gehele aanvraagprocedure

Afhankelijk van het type visum kan een aanvraagprocedure enige weken tot vele maanden (en soms jaren) in beslag nemen. We begeleiden onze klanten bij het verzamelen van de benodigde informatie en het plannen van de te ondernemen stappen, zodat de aanvrager binnen zo kort mogelijke termijn naar het land van bestemming kan vertrekken.

Duidelijke kosten

We maken duidelijke afspraken over de kosten van onze dienstverlening. Deze kosten zijn altijd vastgelegd in een schriftelijke opdrachtbevestiging. Wij werken bij vrijwel alle aanvragen op basis van een ‘flat fee’. Een cliënt is van tevoren op de hoogte van de kosten voor de gehele visumaanvraag.

Geldigheidsdata visum inzichtelijk

Voor al onze cliënten houden we de geldigheidsdata van het visum bij en geven we tijdig aan wanneer de procedure om het visum te verlengen opgestart moet worden.

Maatwerk Expat Policy

Voor bedrijven die regelmatig medewerkers uitzenden kunnen we assisteren bij het opstellen van een expat policy waarin wordt vastgelegd voor welke werkzaamheden een visum aangevraagd moet worden en welke medewerkers hiervoor in aanmerking kunnen komen.

Neem contact met ons op

Bent u op zoek naar een visa voor uzelf of uw werknemers? Neem contact met ons op via 078-7518450 of via het online formulier

  078-7518450

  Maandag t/m vrijdag
  9:00 uur - 17:30 uur

  Contact

  Linked-In

  Het laatste nieuws
  & webinars

  Volg ons