Nederland

Schengenvisum

Het Schengen visum is een visum voor kort verblijf. Het wordt aangevraagd voor een kort bezoek (niet langer dan 90 dagen) aan familie of voor toeristische/zakelijke doeleinden.

Verblijfsduur Schengenvisum

Met een Schengenvisum mag een visumplichtige vreemdeling maximaal 90 dagen, binnen een periode van 180 dagen, in het Schengengebied verblijven. Het visum kan voor maximaal 90 dagen worden afgegeven. In de praktijk komt het veel voor dat het visum voor een periode korter dan 90 dagen wordt afgegeven. Met een geldig visum kan vrij worden gereisd tussen alle Schengenlanden.  

Het visum wordt aangevraagd bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het land van herkomst. Bij de aanvraag moet onder andere het doel en de duur van de reis naar Nederland worden aangetoond.

Orange Carpet Programma

Visumplichtige zakelijke reizigers die vaak naar Nederland reizen kunnen onder voorwaarden gebruik maken van het Orange Carpet visum programma. Het Orange Carpet is bedoeld voor medewerkers van ondernemingen met zakelijke relaties in Nederland die met enige regelmaat naar Nederland moeten reizen. Eenmaal toegelaten tot het Orange Carpet visum programma kunnen medewerkers via een eenvoudiger procedure een visum aanvragen.  

Neem voor meer informatie contact met ons op.