Schengenvisum

Het Schengenvisum is een visum voor kort verblijf (niet langer dan 90 dagen).

Een Schengen visum wordt aangevraagd voor een kort familiebezoek of voor toeristische/zakelijke doeleinden.

Met een Schengenvisum mag een visumplichtige vreemdeling maximaal 90 dagen - binnen een periode van 180 dagen - in het Schengengebied verblijven. Het visum kan voor maximaal 90 dagen worden afgegeven. In de praktijk komt het veel voor dat het visum voor een periode korter dan 90 dagen wordt afgegeven. Met een geldig visum kan vrij worden gereisd tussen alle Schengenlanden. 

Het visum wordt aangevraagd bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het land van herkomst. Bij de aanvraag moet onder andere het doel en de duur van de reis naar Nederland worden aangetoond.

Orange Carpet Programma

Visumplichtige medewerkers van bedrijven met economische belangen in Nederland kunnen gebruikmaken van het Orange Carpet programma om gemakkelijker een Schengenvisum te kunnen krijgen. Het Orange Carpet is bedoeld voor medewerkers van ondernemingen met zakelijke relaties in Nederland die regelmatig naar Nederland moeten reizen voor zaken.

Of gebruik kan worden gemaakt van het Orange Carpet Visumprogramma, hangt af van het land waarin de bedrijf is gevestigd. Eenmaal toegelaten tot het Orange Carpet visum programma kunnen medewerkers via een eenvoudiger procedure een visum aanvragen.

  Vragen over dit visum?

  Neem contact met ons op via 078-7518450 of vul het formulier in om uw gratis adviesgesprek van 15 minuten aan te vragen:

  "VisaVersa was able to quickly arrange a visa for a short business visit in New York. Even though it was urgent, this was no problem at all. They were of great help."

  VisaVersa | Visa, Travel & Residence | service netherlands
 country

  Wouter Stolk

  Digitaal Effect B.V.