Nederland

Intra-Company Transfer

Bij het overplaatsen van een medewerker naar een vestiging in Nederland kan gebruik worden gemaakt van een intra-company transfer. In Nederland kennen we drie mogelijkheden voor het (tijdelijk) overplaatsen van medewerkers: de Europese ICT-Richtlijn, het nationale ICT-programma en via de kennismigrantenregeling. Het is aan de werkgever om het juiste programma te kiezen.

Europese ICT-Richtlijn

In november 2016 heeft Nederland de richtlijn betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming (Richtlijn 2014/66/EU) geïmplementeerd. De richtlijn is in 24 Europese lidstaten (m.u.v. Ierland en Denemarken) geïmplementeerd en harmoniseert de regelgeving voor het overplaatsen van medewerkers. 

Er kan van een concern worden gesproken wanneer twee of meer ondernemingen zijn verbonden door een van de volgende manieren:

  • In bezit zijn van de meerderheid van het geplaatst kapitaal;
  • Beschikken over de meerderheid van de stemmen die verbonden zijn aan de uitgegeven aandelen;
  • Het mogen benoemen van meer dan de helft van de leden van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan; of
  • De ondernemingen staan onder centrale leiding van de moederonderneming.

De ICT-richtlijn is van toepassing op werknemers:

  • Die niet de nationaliteit van een van de EU-lidstaten hebben;
  • Die hun hoofdverblijf buiten de EU hebben op het moment van de aanvraag;
  • Die leidinggevende, specialist of trainee zijn en ook over de nodige kwalificaties beschikken;
  • Die op het moment van aanvraag ten minste 3 maanden een arbeidsovereenkomst hebben met een buiten de EU gevestigde concernonderdeel; en
  • Die tijdelijk worden overgeplaatst naar een concernonderdeel binnen de EU.  

Bij een aanvraag kijkt de IND ook naar het bruto maandloon van de werknemer die wordt overgeplaatst. Het loon moet marktconform zijn, waarbij als uitgangspunt geldt dat moet worden voldaan aan de kennismigrantennorm. Leidinggevenden en specialisten moeten in bezit zijn van minimaal een bachelor diploma. Trainees moeten minimaal een masterdiploma hebben.

De Nederlandse vestiging is niet verplicht zich te laten erkenning door de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND). Erkenning heeft echter wel voordelen.

Wanneer de overplaatsing onder de reikwijdte van de ICT-richtlijn valt, kan er geen gebruik gemaakt worden van de kennismigrantenregeling of het nationale ICT-programma.

De IND verleent een verblijfsdocument voor maximaal 3 jaar, verlenging is niet mogelijk.

Neem voor meer informatie contact met ons op.