Nederland

Werkvergunningen

Nederlandse ondernemingen die een vreemdeling van buiten de EU in dienst willen nemen, kunnen dat doen via de kennismigrantenregeling, met een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) of met een Europese Blauwe Kaart.

Is er sprake van een overplaatsing binnen een concern, dan kunnen de Europese ICT-Richtlijn of de nationale ICT-programma’s van toepassing zijn. Daarnaast zijn er nog aparte procedures voor onder andere stagiaires, wetenschappelijk onderzoekers en verschillende uitwisselingsprogramma’s. Nederlandse werkgevers mogen een vreemdeling pas laten werken als er een geschikte werkvergunning is.

Voor buitenlandse ondernemers zijn er verschillende mogelijkheden om zich te vestigen in Nederland.

Kennismigrant

Via de kennismigrantenregeling is het mogelijk om op een snelle en relatief eenvoudige manier hoogopgeleid personeel in dienst te nemen. Voor de kennismigrant geldt een specifieke inkomenseis. Daarnaast moet de organisatie die de kennismigrant in dienst wil nemen door de Immigratie – en Naturalisatie Dienst (IND) erkend zijn als sponsor (zgn. erkend referent).

Europese Blauwe Kaart

De Europese Blauwe Kaart is een werk – en verblijfsdocument voor hoogopgeleide vreemdelingen van buiten de Europese Unie en vergelijkbaar met de kennismigrantenregeling. Om in aanmerking te kunnen komen voor een Europese blauwe kaart moet worden voldaan aan de inkomens– en diploma-eis.

Intra-company transfer

Intra-company transfer is van toepassing bij het overplaatsen van personeel van een buitenlandse vestiging naar een Nederlandse vestiging. Er zijn nationale regels voor een intra-company transfer en de Europese ICT-Richtlijn. Het is mogelijk om managers, specialisten en trainees over te plaatsen.

Werkvergunning (GVVA/TWV)

In sommige gevallen kan er geen gebruik worden gemaakt van de bovenstaande vergunningen. Een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) of een tewerkstellingsvergunning (TWV) kan dan een optie zijn.

Voor sommige werknemers hoeft er geen werkvergunning te worden aangevraagd.

Neem voor meer informatie contact met ons op.