Nederland

Werkvergunning

Nederlandse ondernemingen die een vreemdeling van buiten de EU in dienst willen nemen, kunnen dat doen via de kennismigrantenregeling, met een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) of met een EU Blue Card.

Is er sprake van een overplaatsing binnen een concern, dan kunnen de Europese ICT-Richtlijn of de nationale ICT-programma’s van toepassing zijn. Daarnaast zijn er nog aparte procedures voor onder andere stagiaires en wetenschappelijk onderzoekers en verschillende uitwisselingsprogramma’s. Nederlandse werkgevers mogen een vreemdeling pas laten werken als er een geschikte werkvergunning is.

Voor buitenlandse ondernemers zijn er verschillende mogelijkheden om zich te vestigen in Nederland.

Kennismigrant
Via de kennismigrantenregeling is het mogelijk om op een snelle en relatief eenvoudige manier hoogopgeleid personeel in dienst te nemen. Voor de kennismigrant geldt een specifieke inkomenseis. Daarnaast moet de organisatie die de kennismigrant in dienst wil nemen door de Immigratie – en Naturalisatie Dienst (IND) erkend zijn als sponsor (zgn. erkend referent).

Europese blauwe kaart
De Europese blauwe kaart is een werk – en verblijfsdocument voor hoogopgeleide vreemdelingen van buiten de Europese Unie en vergelijkbaar met de kennismigrantenregeling. Om in aanmerking te kunnen komen voor een Europese blauwe kaart moet worden voldaan aan de inkomens– en diploma-eis.

Intra-company transfer
Intra-company transfer is van toepassing bij het overplaatsen van personeel naar een Nederlandse vestiging. Er zijn nationale regels voor een intra-company transfer en de Europese ICT-Richtlijn. Het is mogelijk om managers, specialisten en trainees over te plaatsen.

Werkvergunning (GVVA/TWV)
In sommige gevallen kan er geen gebruik worden gemaakt van de bovenstaande vergunningen. Een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) of een tewerkstellingsvergunning (TWV) kan dan een optie zijn.

Een werkgever vraagt een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aan voor buitenlandse werknemers en stagiaires die langer dan 3 maanden in Nederland komen werken en verblijven. Een GVVA combineert een verblijfsdocument en werkvergunning. De GVVA bestaat uit een verblijfsdocument en een aanvullend document waarin de naam van de werkgever en de voorwaarden voor werken is opgenomen. Een GVVA-aanvraag wordt ingediend bij de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND), zij vragen vervolgens advies aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) over het arbeidsmarktgedeelte.

In een aantal gevallen kan worden volstaan met het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning (TWV) bij het UWV. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld:

  • Een vreemdeling die voor minder dan 90 dagen in Nederland komt werken; of
  • Een vreemdeling die in bezit is van een geldige verblijfsvergunning voor studie en naast zijn/haar studie maximaal 16 uur per week of fulltime in de maanden juni, juli, augustus wil werken.

Zowel een GVVA als een TWV wordt veelal pas verleend nadat is gebleken dat de werkgever die een vreemdeling wilt aannemen, ondanks voldoende inspanning, geen geschikte kandidaat heeft kunnen vinden in Nederland en in andere EU-lidstaten.

Voor sommige werknemers hoeft er geen werkvergunning te worden aangevraagd.

Neem voor meer informatie contact met ons op.