Amerika

Business (B-1)

Het B-1 Business visum kan worden aangevraagd indien iemand langer dan 90 dagen in de VS moet verblijven als zakenreiziger, of veelvuldig heen en weer reist. Het B-1 visum is geen werkvisum. Bij het opstellen van de visumaanvraag luistert het onderscheid tussen werk en zaken doen dan ook nauw. In een aantal specifieke situaties is het wel mogelijk om werkzaamheden in de VS uit te voeren namens een Nederlandse werkgever. VisaVersa is goed bekend met de voorwaarden voor het B-1 visum en kan uw bedrijf goed assisteren bij het samenstellen van deze visumaanvraag.

Het B-1 Business visum kan ook worden aangevraagd als iemand geen gebruik kan maken van het Visa Waiver Programma, bijvoorbeeld voor medewerkers met een nationaliteit die niet valt onder het visa waiver programma.

Neem contact met ons op om uw situatie in meer detail door te nemen.