Nederland

Nederlands-Amerikaans vriendschapsverdrag

Amerikanen die zich als zelfstandige in Nederland willen vestigen kunnen een beroep doen op het in 1956 getekende Nederlands-Amerikaans Vriendschapsverdrag.

Het vriendschapsverdrag maakt het voor Amerikaanse ondernemers aanzienlijk eenvoudiger om een verblijfsvergunning als zelfstandig ondernemer te bemachtigen. Het verdrag geeft Amerikanen de mogelijkheid om als ondernemer in Nederland een onderneming op te zetten, te ontwikkelen of te leiden.

In tegenstelling tot ondernemers met een andere nationaliteit, hoeven zij niet aan te tonen dat hun activiteiten als ondernemer toegevoegde waarde hebben voor de Nederlandse economie, en vallen hierdoor ook niet onder het puntensysteem.  Er moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan, zoals:

  • De onderneming is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  • Er is een aanzienlijk kapitaal van ten minste EUR 4.500 geïnvesteerd in de onderneming.
  • Er kan een openingsbalans worden overlegd en als deze niet aanwezig is, is het mogelijk om een een verklaring of prognose opgesteld door een erkend accountant of erkend financieel adviseur aan de aanvraag toe te voegen.

Neem voor meer informatie contact met ons op.