Nederland

Dutch American Friendship Treaty

De “Dutch American Friendship Treaty” geeft Amerikanen de mogelijkheid om als ondernemer in Nederland een onderneming op te zetten, te ontwikkelen of  te leiden. In tegenstelling tot ondernemers met een andere nationaliteit dan de Amerikaanse, hoeven zij niet aan te tonen dat hun activiteiten als ondernemer toegevoegde waarde hebben voor de Nederlandse economie, en vallen hierdoor ook niet onder het puntensysteem dat is ontwikkeld door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

De Amerikaanse ondernemer kan een verblijfsvergunning als arbeid als zelfstandige aanvragen. Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor een dergelijke verblijfsvergunning is dat er feitelijke handel wordt gedreven tussen Amerika en Nederland, er sprake is van bedrijfsuitoefening en dat er een aanzienlijk kapitaal (€ 4500) is belegd in de Nederlandse onderneming.