VisaVersa

Aanvraagprocedure Visum

VisaVersa levert maatwerk. Zelden zullen twee visumaanvragen exact hetzelfde verlopen. De aanvraagprocedure van een visum is onder andere afhankelijk van het land waar het visum voor wordt aangevraagd; het type visum; maar bijvoorbeeld ook de opleiding en ervaring van de aanvrager of de grootte en organisatiestructuur van het bedrijf waar hij/zij voor gaat werken.

Een exacte omschrijving van alle stappen in het proces en de doorlooptijd zal in veel gevallen dus lastig zijn. Er kunnen echter wel een aantal stappen worden benoemd die in vrijwel iedere aanvraag terug zullen komen, zoals

1 – Orientatie en keuze visumtraject

Eerst zal er telefonisch een oriënterend gesprek plaatsvinden waar de specifieke situatie van de aanvrager in meer detail worden doorgenomen. Vervolgens worden globaal de mogelijke visumopties besproken. Als het na het initiële overleg al duidelijk is welke aanvraag in gang gezet kan worden gaan we daarmee aan de slag.

Als er nog meerdere belangrijke vragen onbeantwoord zijn, zal er in veel gevallen een afspraak worden gemaakt voor een vervolgoverleg of visumconsult. Dit kan zowel digitaal als op locatie bij VisaVersa of het bedrijf zijn.

2 – Informatie verzamelen en visumaanvraag opstellen

Voor ieder type visumaanvraag heeft VisaVersa een checklist beschikbaar waarop staat aangegeven welke informatie we nodig hebben van:

  • de aanvrager en hun familie
  • de huidige werkgever
  • de werkgever/opdrachtgever in het land van bestemming
  • de opdracht, investering, overplaatsing, etc waar het om gaat

Met de informatie die we ontvangen van de klant kunnen we beginnen met het samenstellen van de visumaanvraag. Vaak zal er een aantal iteraties plaatvinden waarin we aanvullende informatie vragen van de klant, of overleggen hoe bepaalde informatie het beste kan worden gepresenteerd.

In de afrond fase worden het aanvraagformulier en andere benodigde documenten ondertekend door de aanvrager, werkgever, partner, etc.

3 – Indienen visumaanvraag

De instantie waar de aanvraag moet worden ingediend zal verschillen per land en vaak ook per visumtype. Bij visumaanvragen voor landen als Nieuw-Zeeland en Australie zal de aanvraag steeds vaker digitaal worden ingediend. Visumaanvragen voor de Verenigde Staten en Nederland zullen vaak nog op papier moeten worden ingediend.

Verder is het voor een Amerikaanse visumaanvraag belangrijk of de aanvraag direct kan worden ingediend bij het Amerikaans consulaat in Amsterdam, of eerst moet worden ingediend bij de Amerikaanse immigratiedienst (USCIS).

3a – Beantwoorden aanvullende vragen

Het is mogelijk dat de immigratiedienst of het consulaat naar aanleiding van de ingediende informatie aanvullende vragen stelt. Deze vragen moeten worden beantwoord voordat de behandeling van de aanvraag verder kan gaan.

4 – Ophalen of ontvangen visum

Bij elektronisch ingediende visumaanvragen voor Australie en Nieuw-Zeeland zal er veelal ook een elektronisch visum worden toegestuurd waarmee men kan afreizen. Bij visumaanvragen voor de VS zal men in veel gevallen persoonlijk naar het Amerikaans consulaat in Amsterdam moeten om het visum aan te vragen. VisaVersa assisteert bij de voorbereiding hiervan.