Nederland

Erkend referentschap

Een Nederlandse onderneming die een vreemdeling als onder andere kennismigrant wil aannemen moet eerst door de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) zijn erkend als referent. Hetzelfde geldt voor hoger onderwijsinstellingen die buitenlandse studenten willen aantrekken.

Bij een aanvraag voor erkend referentschap kijkt de IND naar de betrouwbaarheid, solvabiliteit en continuïteit van de onderneming. Ondernemingen die langer dan anderhalf jaar bestaan en (feitelijk) bedrijfsactiviteiten verricht(en) vallen in een relatief eenvoudig(e) aanvraagprocedure. Ondernemingen die korter dan anderhalf jaar bestaan of korter dan anderhalf jaar (feitelijk) bedrijfsactiviteit(en) verricht(en) doorlopen een wat gecompliceerder(e) procedure. Erkenning wil zeggen dat de onderneming wordt gezien als een betrouwbaar(e) organisatie en geniet daarom van een aantal voordelen, zoals het gebruik kunnen maken van een sneller(e) toelatingsprocedure. Daarentegen heeft een erkend referent een aantal plichten (informatie-, administratie- en zorgplicht) en zijn zij verantwoordelijk voor organisaties die gemachtigd zijn om namens hen een aanvraag in te dienen.

Een erkenning is gekoppeld aan de rechtspersoon die de aanvraag heeft ingediend en wordt gekoppeld aan het Kamer van Koophandel nummer van (de) desbetreffende onderneming.

Het openbaar register waarin alle erkend referenten zijn opgenomen is te raadplegen via de website van de IND.

Neem voor meer informatie contact met ons op.