Erkend referentschap

Een Nederlandse onderneming die een vreemdeling als onder andere kennismigrant wil aannemen moet eerst door de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) zijn erkend als referent.

Bij een aanvraag voor erkend referentschap kijkt de IND naar de betrouwbaarheid, solvabiliteit en continuïteit van de onderneming. Ondernemingen die langer dan anderhalf jaar bestaan en (feitelijk) bedrijfsactiviteiten verricht(en) vallen in een relatief eenvoudig(e) aanvraagprocedure.

Ondernemingen die korter dan anderhalf jaar bestaan of korter dan anderhalf jaar (feitelijk) bedrijfsactiviteit(en) verricht(en) doorlopen een wat gecompliceerder(e) procedure. Erkenning wil zeggen dat de onderneming wordt gezien als een betrouwbaar(e) organisatie en geniet daarom van een aantal voordelen, zoals het gebruik kunnen maken van een sneller(e) toelatingsprocedure. Daarentegen heeft een erkend referent een aantal plichten (informatie-, administratie- en zorgplicht) en zijn zij verantwoordelijk voor organisaties die gemachtigd zijn om namens hen een aanvraag in te dienen.

Een erkenning is gekoppeld aan de rechtspersoon die de aanvraag heeft ingediend en wordt gekoppeld aan het Kamer van Koophandel nummer van (de) desbetreffende onderneming.

Het openbaar register waarin alle erkend referenten zijn opgenomen is te raadplegen via de website van de IND.

  Vragen over dit visum?

  Neem contact met ons op via 078-7518450 of vul het formulier in om uw gratis adviesgesprek van 15 minuten aan te vragen:

  "VisaVersa was able to quickly arrange a visa for a short business visit in New York. Even though it was urgent, this was no problem at all. They were of great help."

  VisaVersa | Visa, Travel & Residence | service netherlands
 country

  Wouter Stolk

  Digitaal Effect B.V.