Werkvisum voor professionals (H-1B)

Het H-1B visum is een werkvisum gericht op professionals die over gespecialiseerde kennis beschikken. In de meeste gevallen is een HBO/WO diploma vereist. Daarnaast moet ook de positie die wordt aangeboden door de werkgever aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Voorwaarden H-1B visum

 • De medewerker moet over een relevant Bachelor of Master diploma beschikken.
 • De aangeboden positie moet op professioneel niveau zijn. Er worden daarbij ook voorwaarden gesteld aan het loon dat moet worden betaald door de werkgever.
 • Het H-1B visum kan voor 3 jaar worden aangevraagd, en verlengd worden tot maximaal 6 jaar. Na deze periode is de visumhouder verplicht terug te keren, tenzij deze in de tussentijd een permanente verblijfsvergunning of een ander visum heeft aangevraagd.
 • Met het H-1B visum kunt u alleen werken voor de werkgever die u gesponsord heeft. Als u van werkgever wilt veranderen, moet deze werkgever opnieuw een visumaanvraag voor u indienen.

Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure voor een H-1B visum start met het indienen van een ‘labor condition application (LCA)’. De werkgever geeft hierbij aan dat het loon dat wordt betaald ten minste gelijk is aan dat van andere werknemers in het bedrijf met vergelijkbare opleiding en achtergrond, of dat het loon overeenkomt met wat in de betreffende regio wordt betaald aan professionals in vergelijkbare posities (prevailing wage). Vervolgens wordt de visumaanvraag ingediend bij de immigratiedienst (USCIS).

Aandachtspunten

 • Er is jaarlijks een quotum voor het aantal H-1B visa dat wordt uitgegeven, wat betekent dat het H-1B visum niet het gehele jaar door kan worden aangevraagd (met een beperkt aantal uitzonderingen). Elk jaar zijn er 65.000 visa beschikbaar. Aanvragen voor een H-1B visum kunnen worden ingediend vanaf 1 april, met als eerst mogelijke startdatum 1 oktober. De afgelopen jaren duurde het enkele dagen tot enkele maanden voordat het quotum was bereikt.
 • Directe familieleden komen in aanmerking voor een H-4 visum. Met een H-4 visum is het niet toegestaan om te werken, tenzij ze een werkgever vinden die een visum voor hen aanvraagt waarmee wel mag worden gewerkt.

  Vragen over dit visum?

  Neem contact met ons op via 078-7518450 of vul het formulier in om uw gratis adviesgesprek van 15 minuten aan te vragen:

  "VisaVersa was able to quickly arrange a visa for a short business visit in New York. Even though it was urgent, this was no problem at all. They were of great help."

  VisaVersa | Visa, Travel & Residence | service netherlands
 country

  Wouter Stolk

  Digitaal Effect B.V.