Stage / Traineeship (J-1)

Het J-1 visum geeft de mogelijkheid om door on-the-job training ervaring op te doen in de VS. Een J-1 visum is geen regulier werkvisum.

Het J-1 visum is niet alleen van toepassing op stages: het kan ook van toepassing zijn op jonge professionals die een traineeship in de VS volgen, bijvoorbeeld in het kader van een management trainee programma van hun werkgever in Nederland.

Het J-1 Exchange Visitor Program is een uitwisselingsprogramma opgezet door de Amerikaanse overheid. Het heeft als doel om buitenlandse studenten en jonge professionals de mogelijkheid te bieden om in de VS te studeren, een stage/training te volgen, onderzoek te doen, etc. Er zijn verschillende categorieën binnen het J-1 visum. Voor studenten die stage gaan lopen is de ‘intern’ categorie  van toepassing en voor professionals (meer dan een jaar geleden afgestudeerd) is de ‘trainee’ categorie van toepassing.

Voorwaarden J-1 visum

 • De stage/training moet plaatsvinden in het vakgebied van opleiding en/of werkervaring. Voor trainees zonder opleiding in het betreffende vakgebied geldt dat er minimaal 5 jaar relevante werkervaring moet worden aangetoond.
 • Het J-1 visum is geen regulier werkvisum, maar een stage/training visum gericht op het opdoen van ervaring. Het is dus echt bedoeld als een tijdelijk visum en niet als opstapje naar een permanent verblijf in de VS.
 • Een J-1 visumhouder kan betaald krijgen tijdens de stage/training. Er is geen maximum bedrag vastgesteld. Onbetaalde stages zijn nog mogelijk, maar deze mogen niet te lang duren (vaak korter dan 4/5 maanden).
 • De meeste sponsor organisaties houden een minimum leeftijd van 18 jaar aan voor het J-1 stage/trainee programma. Voor ‘interns’ moet verder worden aangetoond dat er voldoende voortgang is in het studieprogramma die een basis kan vormen voor de stage (alleen bewijs van inschrijving is niet voldoende).
 • Voor interns (student of minder dan een jaar geleden afgestudeerd bij begin van stage/training) is de maximale duur van een J-1 visum 12 maanden. Voor trainees (meer dan een jaar geleden afgestudeerd bij het begin van stage/training) is de maximale duur van het visum in de meeste gevallen 18 maanden.
 • Wijzigingen in het J-1 programma hebben het lastiger gemaakt om een stage/training te volgen bij een relatief kleine werkgever. Wij kunnen op dit moment alleen assisteren indien er 5 full-time medewerkers aanwezig zijn op de plek van de stage/training. In veel gevallen zal er bij een relatief klein bedrijf een “site visit” plaats moeten vinden: een bedrijfsbezoek vanuit de sponsororganisatie voordat de visumaanvraag kan worden goedgekeurd.
 • Na afloop van het visum kan de J-1 visumhouder nog 30 dagen in de VS blijven om bijvoorbeeld te reizen of zaken af te ronden.

Aanvraagprocedure J-1 visum

De aanvraagprocedure van het visum bestaat uit een aantal stappen. Indien wij assisteren bij een aanvraag ziet de aanvraagprocedure er ongeveer zo uit:

 1. De benodigde documenten verzamelen n.a.v. onze checklist
 2. Wij stellen de aanvraag samen en stellen de benodigde formulieren op
 3. Wanneer de aanvraag compleet is dienen we deze in bij één van de sponsororganisaties in de VS waar wij mee samenwerken. Deze organisatie treedt op als sponsor van het J1 visum en geven na goedkeuring van de aanvraag het benodigde DS-2019 formulier (Certificate of Eligibility) uit.
 4. Met de verkregen documenten kan op het consulaat in Amsterdam het J-1 visum aan worden gevraagd. Dit gaat door middel van een interview op het consulaat zelf.
 5. Wanneer de visumaanvraag is goedgekeurd zal het paspoort (met visum) binnen enkele dagen per post worden opgestuurd.

Restricties

Een aantal vakgebieden zijn uitgesloten van het J-1 Intern/Trainee programma – dit betreft over het algemeen vakgebieden waarin de intern/trainee in contact komt met patiënten of kinderen (bijvoorbeeld fysiotherapie, pedagogiek, psychologie, logopedie, etc).

Kosten

De totale kosten van het aanvragen van het J-1 visum zijn erg afhankelijk van de sponsororganisatie waar de aanvraag uiteindelijk wordt ingediend, de duur van de stage en de grootte van het stagebedrijf. Dit is dus voor elke aanvraag verschillend. Om een schatting te kunnen maken van de uiteindelijke kosten zullen wij eerst wat meer informatie nodig hebben. Hiervoor kunt u ons het beste contact met ons opnemen.

Elke aanvraag is verschillend. VisaVersa heeft geassisteerd bij vele aanvragen en is goed bekend met de procedure en de regelgeving. Wij werken samen met verschillende sponsororganisaties waardoor we de aanvraag in kunnen dienen bij de organisatie waar de aanvraag het best bij past.

  Vragen over dit visum?

  Neem contact met ons op via 078-7518450 of vul het formulier in om uw gratis adviesgesprek van 15 minuten aan te vragen:

  "VisaVersa was able to quickly arrange a visa for a short business visit in New York. Even though it was urgent, this was no problem at all. They were of great help."

  VisaVersa | Visa, Travel & Residence | service netherlands
 country

  Wouter Stolk

  Digitaal Effect B.V.