Ondernemen in Nederland

Voor buitenlandse ondernemers zijn er verschillende mogelijkheden om zich te vestigen in Nederland.

Zelfstandig ondernemer

Als een zelfstandig ondernemer naar Nederland wil komen om een onderneming te starten moet hij/zij voldoen aan een aantal voorwaarden. Belangrijk is dat de bedrijfsactiviteit een wezenlijk economisch doel dient. Dit wordt beoordeeld aan de hand van een puntensysteem. Het systeem kent drie belangrijke onderdelen:

 • Persoonlijke ervaring 
 • Ondernemingsplan
 • Toegevoegde waarde voor Nederland

In totaal zijn ten minste 90 punten nodig met een minimum van 30 punten per onderdeel. Dit puntensysteem geldt niet voor Turkse burgers.

De ondernemer moet daarnaast ook voldoen aan de vereisten voor het uitoefenen van het bedrijf en voldoende en duurzaam inkomen hebben. Dit inkomen moet blijken uit het ondernemingsplan dat moet worden meegestuurd met de aanvraag. Uit het ondernemingsplan moet blijken dat het bovengenoemde inkomen nog voor minimaal twaalf maanden beschikbaar is.

Vriendschapsverdragen

Zelfstandigen met de Amerikaanse of Japanse nationaliteit kunnen een beroep doen op de Vriendschapsverdragen.

Amerikaanse ondernemers die een bedrijf willen opzetten waarbij er handel wordt gedreven tussen de Verenigde Staten en Nederland kunnen vallen onder het Nederlands-Amerikaans vriendschapsverdrag. Japanse ondernemers vallen onder het Nederlands-Japans Handelsverdrag.

Het verdrag geeft Amerikanen en Japanners de mogelijkheid om als ondernemer in Nederland een onderneming op te zetten, te ontwikkelen of te leiden. In tegenstelling tot ondernemers met een andere nationaliteit, hoeven zij niet aan te tonen dat hun activiteiten als ondernemer toegevoegde waarde hebben voor de Nederlandse economie, en vallen hierdoor ook niet onder het puntensysteem.

De Amerikaanse of Japanse ondernemer kan een verblijfsvergunning voor arbeid als zelfstandige aanvragen. Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor een dergelijke verblijfsvergunning is dat er feitelijke handel wordt gedreven tussen Amerika en Nederland of Japan en Nederland, er sprake is van bedrijfsuitoefening en dat er een aanzienlijk kapitaal is belegd in de Nederlandse onderneming.

  Vragen over dit visum?

  Neem contact met ons op via 078-7518450 of vul het formulier in om uw gratis adviesgesprek van 15 minuten aan te vragen:

  "VisaVersa was able to quickly arrange a visa for a short business visit in New York. Even though it was urgent, this was no problem at all. They were of great help."

  VisaVersa | Visa, Travel & Residence | service netherlands
 country

  Wouter Stolk

  Digitaal Effect B.V.