Kennismigrantenregeling

Een kennismigrant kan naar Nederland komen om te werken bij een door de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) erkend referent. Het looncriterium is een belangrijke voorwaarde van de kennismigrantenregeling.

Een groot voordeel van de kennismigrantenregeling is dat de werknemer niet in het bezit hoeft te zijn van een tewerkstellingsvergunning (TWV). 

Looncriterium
Het looncriterium is een belangrijke voorwaarde van de kennismigrantenregeling. Het vereiste loon voor de regeling wordt jaarlijks bijgesteld. Voor 2024 gelden de volgende bedragen: 

 • Voor vreemdelingen jonger dan 30 jaar geldt een bruto maandsalaris van € 3.909 (excl. 8% vakantiegeld);
 • Voor vreemdelingen die 30 jaar of ouder zijn geldt een bruto maandsalaris van € 5.331 (excl. 8% vakantiegeld);
 • Voor vreemdelingen die in Nederland zijn afgestudeerd geldt een lager inkomensvereiste van € 2.801 (exclusief 8% vakantiegeld) bruto per maand.

Overige voorwaarden kennismigrantenregeling

De werkgever dient bij de aanvraag een arbeidsovereenkomst te overleggen waarin de duur van de overeenkomst, de functie van de vreemdeling en het bruto maandsalaris is opgenomen. Naast het feit dat het salaris aan het looncriterium moet voldoen zal het ook marktconform moeten zijn.

Als een kennismigrant gaat werken in de individuele gezondheidszorg dan moet hij/zij ook in het BIG-register zijn opgenomen.

Voor wetenschappelijk onderzoekers en artsen in opleiding gelden aanvullende voorwaarden. Voor Turkse burgers kunnen eveneens andere regels gelden.

Verblijfsvergunning
De verblijfsvergunning van een kennismigrant is net zo lang geldig als de arbeidsovereenkomst. Bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd krijgt de kennismigrant een vergunning voor vijf jaar.

30% regeling
De werkgever en de kennismigrant kunnen een verzoek bij de belastingdienst indienen voor de 30% regeling.

Erkenning als referent
Een onderneming die een kennismigrant in dienst wil nemen moet zijn erkend als referent door de Immigratie – en Naturalisatie Dienst (IND). Bij een aanvraag voor erkenning kijkt de IND naar de betrouwbaarheid, solvabiliteit en continuïteit van de onderneming.

  Vragen over dit visum?

  Neem contact met ons op via 078-7518450 of vul het formulier in om uw gratis adviesgesprek van 15 minuten aan te vragen:

  "VisaVersa was able to quickly arrange a visa for a short business visit in New York. Even though it was urgent, this was no problem at all. They were of great help."

  VisaVersa | Visa, Travel & Residence | service netherlands
 country

  Wouter Stolk

  Digitaal Effect B.V.