Wetenschappelijk Onderzoeker

Een wetenschappelijk onderzoeker kan naar Nederland komen om onderzoek te doen bij een onderzoeksinstelling die is erkend als referent door de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND).

Wetenschappelijk onderzoekers kunnen worden toegelaten als kennismigrant, of op grond van Richtlijn 2016/801. Volgens deze richtlijn kan een onderzoeker werken als:

 • Betaald onderzoeker,
 • Promovendus, of,
 • Onbetaald onderzoeker met een beurs.

en verder:

 • Onderzoeksinstellingen die een wetenschappelijk onderzoeker van buiten de EU in dienst willen nemen moeten zijn erkend als referent door de Immigratie– en Naturalisatie Dienst (IND).
 • Er is een arbeidsovereenkomst of gastovereenkomst met de onderzoeksinstelling waarin onder andere de titel of het doel van het onderzoek staat.
 • De onderzoeker beschikt over een passend diploma dat toegang geeft tot het doctoraatprogramma.
 • De onderzoeker beschikt over voldoende middelen van bestaan. Als de onderzoeker geen salaris van de Nederlandse onderzoeksinstelling ontvangt moet hij/zij over ander inkomen beschikken, zoals bijvoorbeeld een beurs.

Mobiliteit onderzoekers

De Richtlijn maakt twee vormen van mobiliteit mogelijk voor onderzoekers:

 • Kortetermijnmobiliteit: de onderzoeker komt voor maximaal 180 binnen een periode van 360 dagen onderzoek doen in Nederland
 • Langetermijnmobiliteit: de onderzoeker komt voor langer dan 90 dagen onderzoek doen in Nederland

Verblijfsvergunning

De verblijfsvergunning wordt voor de duur van de arbeidsovereenkomst of gastovereenkomst afgegeven, met een maximum van 5 jaar.

  Vragen over dit visum?

  Neem contact met ons op via 078-7518450 of vul het formulier in om uw gratis adviesgesprek van 15 minuten aan te vragen:

  "VisaVersa was able to quickly arrange a visa for a short business visit in New York. Even though it was urgent, this was no problem at all. They were of great help."

  VisaVersa | Visa, Travel & Residence | service netherlands
 country

  Wouter Stolk

  Digitaal Effect B.V.