Nederland

Stage / Traineeship

Stagiair

Om een buitenlandse stagiair in Nederland te kunnen aannemen dient een gecombineerd vergunning verblijf en arbeid (GVVA) aangevraagd te worden. Het aannemen van een buitenlandse stagiair is mogelijk als de stage een verplicht onderdeel is van de studie en dus noodzakelijk is ter voltooiing van de opleiding. De onderwijsinstelling in het buitenland moet dit schriftelijk bevestigen. Verder is belangrijk dat de stagiaire beschikt, met inbegrip van de stagevergoeding, over ten minste een inkomen dat niet lager mag zijn dan 50% van het minimumloon van een 22-jarige. Bij de aanvraag moet een gefaseerd stageplan worden ingediend. De maximale duur van de stage op mbo-niveau is 6 maanden en op hbo/wo-niveau 1 jaar.

Trainee / Praktikant

Een praktikant gaat bij een Nederlands bedrijf werken om ervaring op te doen voor het uitoefenen van zijn/haar functie in het land van herkomst. Om een praktikant in dienst te kunnen nemen dient een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aangevraagd te worden door de Nederlandse werkgever. Bij de aanvraag moet een gefaseerd leerplan worden bijgevoegd. Het loon van de praktikant is marktconform en bedraagt minimaal het minimumloon van een 22-jarige. De geldigheid van de verblijfsvergunning voor praktikanten bedraagt maximaal 24 weken.

Young Workers Exchange Program

Het Young Workers Exchange Program (YWEP) is een uitwisselingsprogramma voor jongeren uit Canada tussen de 18 en 30 jaar oud die studeren of op het moment van de aanvraag minder dan 12 maanden geleden zijn afgestudeerd. De werkgever moet voor de Canadese stagiair wel een tewerkstellingsvergunning aanvragen. Voor het Young Workers Exchange Program gelden dezelfde voorwaarden als voor verblijf als stagiair.

Neem contact met ons voor meer informatie over het aannemen van een buitenlandse stagiair of trainee.