Stage in Nederland

Om een buitenlandse stagiair te kunnen aannemen dient een Gecombineerd Vergunning Verblijf en Arbeid (GVVA) aangevraagd te worden door de Nederlandse werkgever.

Voorwaarden visum stagiairs

Het aannemen van een buitenlandse stagiair is mogelijk als de stagiair een opleiding volgt op MBO-, HBO- of WO-niveau aan een buitenlandse onderwijsinstelling. Ook voor afgestudeerden die niet langer dan twee jaar geleden een diploma hebben behaald kan een aanvraag worden ingediend.

Overige voorwaarden:

 • Werkgever staat ingeschreven in het Handelsregister van het KvK,
 • Werkgever verklaart de referent te zijn van de stagiair,
 • Een gefaseerd stageplan wordt opgesteld en ingediend als onderdeel van de aanvraag,
 • De stagiair voldoet aan de inkomenseisen.

De maximale duur van een stage op MBO-niveau is 6 maanden en op HBO/WO-niveau is dat 1 jaar.

Praktikant

Een praktikant gaat bij een Nederlands bedrijf werken om ervaring op te doen voor het uitoefenen van zijn/haar functie in het land van herkomst. Om een praktikant in dienst te kunnen nemen dient een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aangevraagd te worden door de Nederlandse werkgever.

Overige voorwaarden:

 • Bij de aanvraag moet een gefaseerd leerplan worden bijgevoegd,
 • De praktikant neemt geen gewone arbeidsplaats in,
 • De praktikant heeft voldoende vakgerichte basisopleiding,
 • Het aantal praktikanten bij een werkgever is maximaal 10% van het vaste personeelsbestand (bij meer dan 2 praktikanten).

De geldigheid van de verblijfsvergunning voor praktikanten bedraagt maximaal 24 weken.

Young Workers Exchange Program

Het Young Workers Exchange Program (YWEP) is een uitwisselingsprogramma voor jongeren uit Canada tussen de 18 en 30 jaar oud die studeren op HBO- of WO-niveau, of op het moment van de aanvraag minder dan 12 maanden geleden zijn afgestudeerd. Bij de aanvraag moet een gefaseerde stageovereenkomst worden ingediend. 

De maximale duur van een stage als onderdeel van het YWEP is 1 jaar.

  Vragen over dit visum?

  Neem contact met ons op via 078-7518450 of vul het formulier in om uw gratis adviesgesprek van 15 minuten aan te vragen:

  "VisaVersa was able to quickly arrange a visa for a short business visit in New York. Even though it was urgent, this was no problem at all. They were of great help."

  VisaVersa | Visa, Travel & Residence | service netherlands
 country

  Wouter Stolk

  Digitaal Effect B.V.