Europese Blauwe Kaart

Nederlandse bedrijven die hoogopgeleid personeel van buiten de EU willen aannemen kunnen een aanvraag indienen voor een Europese Blauwe Kaart. De Europese Blauwe Kaart vloeit voort uit richtlijn 2009/50/EG en is bedoeld voor hoogopgeleide vreemdelingen van buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland.

In Nederland kan een Europese Blauwe Kaart ook een alternatief zijn als er niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning als kennismigrant. Zo is het voor de Nederlands werkgever niet verplicht om zich te laten erkennen door de Immigratie– en Naturalisatiedienst. De Europese Blauwe Kaart biedt de buitenlandse werknemer en zijn/haar gezinsleden bovendien meer mobiliteit binnen de EU.

Voorwaarden Europese Blauwe Kaart

Om in aanmerking te komen voor de Europese Blauwe Kaart moet worden voldaan aan de inkomenseis en de diploma-eis. De inkomenseis is een salaris van minimaal ​€ 6.245 bruto per maand (voor 2024). Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

De diploma-eis houdt in dat de aanvrager minimaal een drie jarige opleiding van hoger onderwijs moet hebben afgerond. De opleiding moet ook passen bij de functie die de buitenlandse medewerker gaat vervullen. Het diploma moet worden gewaardeerd door het Nuffic.

Bij de aanvraag dient de werkgever een arbeidsovereenkomst te overleggen waaruit blijkt dat het gaat om een hooggekwalificeerde baan voor minimaal 12 maanden.

Verblijfsvergunning

De verblijfsvergunning is geldig voor de duur van de arbeidsovereenkomst, aangevuld met 3 maanden.

  Vragen over dit visum?

  Neem contact met ons op via 078-7518450 of vul het formulier in om uw gratis adviesgesprek van 15 minuten aan te vragen:

  "VisaVersa was able to quickly arrange a visa for a short business visit in New York. Even though it was urgent, this was no problem at all. They were of great help."

  VisaVersa | Visa, Travel & Residence | service netherlands
 country

  Wouter Stolk

  Digitaal Effect B.V.