GVVA / TWV

Een werkgever vraagt een Gecombineerde Vergunning voor Verblijf en Arbeid (GVVA) aan voor buitenlandse werknemers die langer dan 3 maanden in Nederland komen werken en verblijven.

De GVVA is met name van toepassing als de werkgever geen gebruik wil maken van de kennismigrantenregeling, Europese Blauwe Kaart of ICT-regeling.

Een GVVA combineert een verblijfsvergunning en een werkvergunning. Er wordt een gecombineerde aanvraag ingediend die leidt tot één beslissing. De GVVA bestaat uit een verblijfsdocument en een aanvullend document waarin de naam van de werkgever en overige voorwaarden van de vergunning in zijn opgenomen. 

Een GVVA kan worden aangevraagd voor onder andere de volgende functies:

 • Werknemer in de Aziatische Horeca
 • Werknemer goederenlevering door/aan buitenlands bedrijf
 • Werknemer bij internationale non-profit organisatie
 • Werknemer in kunst en cultuur

Tewerkstellingsvergunning (TWV)

In een aantal gevallen moet door de werkgever een tewerkstellingsvergunning (TWV) worden aangevraagd bij het UWV. Het is niet mogelijk voor de werknemer om zelf een TWV aan te vragen. Een TWV is vereist in (onder andere) de volgende gevallen: 

 • Een vreemdeling die voor minder dan 90 dagen in Nederland komt werken; of
 • Een vreemdeling die in bezit is van een geldige verblijfsvergunning voor studie en naast zijn/haar studie maximaal 16 uur per week of fulltime in de maanden juni, juli, augustus wil werken.
 • Seizoensarbeiders

Arbeidsmarkttoets

De aanvraag voor een werknemer die niet binnen de hierboven beschreven beroepsgroepen valt zal aan een arbeidsmarkttoetst worden onderworpen. De Nederlandse werkgever moet aantonen dat er ondanks voldoende inspanning geen geschikte kandidaat is gevonden op de Nederlandse en Europese arbeidsmarkt. De GVVA wordt alleen verleend als dit afdoende kan worden aangetoond.

  Vragen over dit visum?

  Neem contact met ons op via 078-7518450 of vul het formulier in om uw gratis adviesgesprek van 15 minuten aan te vragen:

  "VisaVersa was able to quickly arrange a visa for a short business visit in New York. Even though it was urgent, this was no problem at all. They were of great help."

  VisaVersa | Visa, Travel & Residence | service netherlands
 country

  Wouter Stolk

  Digitaal Effect B.V.